Pektaş İnşaat A.Ş. It was founded in Mersin in 1986 by Mazlum Pektaş. Over time, it became one of the leading construction companies producing mostly prestigious housing projects. At this point, it has reached the production capacity to build 30,000 m2 of qualified buildings per year.

Contact Information

0324 332 00 22

info@pektasinsaat.com.tr

designed by bilgibahcesi

GİZLİLİK İLKELERİ VE KULLANIM KOŞULLARI

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Pektaş İnşaat tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği Siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden İletişim Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri İletişim Formu kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

Ø Kimlik Bilgisi: İsim, Soyisim Ø İletişim Bilgisi: E-Post , Cep Telefonu Numarası Ø Tarafımıza iletmiş olduğunuz mesajın içeriğinde yer alabilecek bilgiler

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize ve bağlı ortaklıklarımıza KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimizin, tarafımıza daha önce sağlamış olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden bilgi@pektasinsaat.com.tr e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.+

Kullanım Koşulları Bu Web Sitesi’nin sahibi Pektaş İnşaat'tir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, slogan ve diğer içerik fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu Pektaş İnşaat mülkiyetindedir. Koyuncuoğlu Yapı'dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, program yazılım kodlarının kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online yada diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

Kullanım koşullarımızla ilgili sorularınızı bilgi@pektasinsaat.com.tr adresine iletebilirsiniz